Tankönyv

2018. augusztus 25.
Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!
TANKÖNYVOSZTÁS:
Ideje: Minden évfolyam számára 2018. szeptember 3.

Helye:

  • 9-12. évfolyam: minden tanuló az osztályfőnök vezetésével a sportcentrum tanteremben veszi fel a könyvcsomagot, majd a saját tantermében ellenőrzi a tartalmát, írja alá az átvételi elismervényt.
  • Az osztályok 10 perces beosztással külön kiírás szerint sorakoznak a tankönyvosztáshoz.

A leadott tankönyvigények megrendelésre kerültek a Könyvtárellátó Nonprofit Kft-n keresztül.

A fizetős tanulók tankönyvszámlái, a befizetési csekkek és az átadás/átvételi bizonylatok az iskolába megérkeztek, amelyeket tankönyvosztáskor a diákok megkapnak. A tankönyvek árát utólagos fizetéssel kell kiegyenlíteni, melynek határideje 2018. szeptember 15.

Befizetés módjai:

Készpénzben, bankkártyával, és a Magyar Posta által elfogadott fizetési módokon, valamint a KELLO Szülői felületen keresztül.

Banki átutalás: a KELLO 64400068-30107825-11100049 számú számlájára.
Banki átutalás esetén a közleményben mindenkor szerepelnie kell a tanuló nevének és a 11 jegyű oktatási azonosítójának vagy a számlán található ST-kódjának.

A szuloifelulet.kello.hu weboldalunkon keresztül bankkártyás fizetés (MasterCard, Maestro, Visa) egy regisztrációt követően lehetséges.

Tájékoztatásul:

  • A Kormány 1265/2017. (V.29.) határozata értelmében, a 2018/19-es tanévben a 9. évfolyam diákjai térítésmentesen jutnak a tankönyvekhez, melyek az iskolai könyvtár állományába kerülnek.

„Ezeket a könyveket nyilvántartásba kell venni és azokat az utolsó tanítási napon a tanulók kötelesek visszaszolgáltatni az iskolai könyvtárnak. Ez alól kivételt képeznek a munkafüzetek és a munkatankönyvek.” ( Kivételt képez a munkatankönyv, ezt a diákok megtarthatják. Az összes többi tankönyvbe a tanulók nem írhatnak és szövegkiemelőt sem használhatnak. )

A nem érettségi tárgyak tankönyveit az adott tanév végén a diáknak a könyvtárban le kell adnia.

  • A pótvizsgára kötelezett diákok megrendelését a pótrendeléssel, szeptember 15-ig adja le az iskola. Ezért, a pontosítás miatt, kérem a vizsga után, keressék meg a diákok Kovács László tankönyvfelelőst!
  • 3. A pótrendelés határideje: 2018. szeptember 15. E dátum után pótrendelést már nem áll módunkban teljesíteni.
  • Visszáruzás joga: „Az adott tanévhez megrendelt tankönyvet a fizetős diákok esetében közvetlenül a szülő elállási jogának gyakorlásával, 2018. szeptember 15-ig küldheti vissza a KELLO részére. A költségek megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia. Visszaküldési cím: „Könyvtárellátó Nonprofit Kft. Üllő, Budaörs OLK 1000.”
  • Egyéni tankönyvrendelés: A KELLO Webáruházban, egy regisztráció után lehetőség van bármilyen tankönyv (iskolai kellék, papír-írószer stb.) online vásárlására. További információ: http://webshop.kello.hu/
  • Az ingyen tankönyvesek a jogosultság igazolását –ha még nem adták le- hozzák magukkal a tankönyvosztásra! A hatályos jogszabály alapján, a 2018/19-es tanévben az a diák jogosult ingyenes tankönyvellátásra, akinek a jogosultsága 2018. október 1-jén fennáll.

Dunaújváros, 2018. augusztus 21.
 

az iskola vezetése

Dunaújvárosi SZC

RUDAS

Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma

2400 Dunaújváros, Római körút 47-49.
titkar@rudas.hu
Porta: +36-25/510-280 4-es mellék
Iskolatitkár: +36-25/510-280 1-es mellék
Kollégium: +36-25/510-280 5-ös mellék