Szalagavató ünnepség

2018. december 11.
Délceg termetű fiatalemberek, sugárzó tekintetek, bájos ifjú hölgyek, csodálatos ruhaköltemények, lágy dallamok, fürge táncoló lábak, színvonalas műsor ….. meghatódott szülők és büszke pedagógusok… így jellemezhetnénk a Rudas hagyományos, végzős tanulókat köszöntő szalagavató ünnepségét.

Az ünnepi díszbe öltözött sportcsarnok, a szórakoztató – s gyakorta a végzősök által előadott - műsorszámok december 7-én a tizenkettedik évfolyam osztályfőnökeinek és 94 végzős diákjának szólt. Szemenyei István igazgató úr köszöntője vezérfonalaként a hála, a felelősség és a remény szavakat hangsúlyozta.

A szalagtűzéshez kapcsolódóan elmondta, hogy “A szalag …. szimbolizálja azt a korszakot és folyamatot, ami a gyermekkort a felnőtt élettel összeköti. Biztos vagyok benne, hogy ennek az estének a hangulata, az előkészületek erőfeszítései és izgalmai közelebb vittek annak felismeréséhez, hogy vannak élmények, amelyeket csak együtt, egymásra figyelve és egymásért dolgozva lehet átélni. A szalagok egyenként bár parányiak, de összeillesztve egyenesként a végtelent ostromolják. Őszintén hiszem, hogy valódi közösségek, időtálló barátságok és emberi kapcsolatok születtek az elmúlt években. Ezek az igazi kincsek, amit magatokkal vihettek, minden más tudás és élmény pótolható.”

Örömünkre szolgált, hogy mind a négy osztály megcsillogtatta tánctudását, s több ünnepelt végzős lépett fel a műsorban. Ismételten – mint ahogy a négy év alatt oly sokszor –hallhattuk a Rozs-testvérpár – Viktória, 12. c és István, 12. d osztályos tanulók – zenés produkcióját; gyönyörködhettünk Dávid Anita és Tiser Mercédesz - osztályuknak készített - táncos koreográfiájában; a rendszeresen Michael Jacksonként táncoló 12. d osztályos Jeges Miklós most az Edda Érzés c dalát adta elő nagy átéléssel; vendégünk volt a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum tagintézményeinek diákjaiból alakult Centrum kórus, melynek a 12. c-ből tagjai voltak: Juhász Nikolett, Rozs Viktória, Simon Viktória, Sörös Renáta; Kun Tamara 12. c osztályos tanuló pedig rutinos fellépőként varázsolt el bennünket egyik kedvenc lírai dalával. Erre az alkalomra alakult Péntek Vanessza 12. a és Rozs Viktória 12. c osztályos tanuló gitár duója.

“Remélem, hogy a pozitív gondolkodás és belső rezgés elkísér Benneteket a hosszú úton, és ha jönnek majd az életnek az ennél is nagyobb pillanatai, nem fog a szemetekbe sütni a nap, mint ahogy arról az Ocho Macho énekel. Tisztán láttok, tisztán éreztek, tisztességben éltek, és sokat dúdoljátok majd velem együtt a belső béke egyszerű himnuszát, ami most is betölti a sportcsarnok hatalmas terét: olyan jó, jó, jó-jó, de jó nekem.” – hangzott a jókívánságok tolmácsolása az igazgatói beszéd végén.

Kedves szalagot viselő Diákok!

Az előttetek álló élethez kívánunk egészséget, boldogságot és sikereket!

Dunaújvárosi SZC

RUDAS

Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma

2400 Dunaújváros, Római körút 47-49.
titkar@rudas.hu
Porta: +36-25/510-280 4-es mellék
Iskolatitkár: +36-25/510-280 1-es mellék
Kollégium: +36-25/510-280 5-ös mellék