Digitális témahét 2019. április 11-12.

2019. április 16.
Digitális témahetet tartottunk intézményünkben, melynek célja a digitális kompetenciák fejlesztése, az IT-eszközök helyes használata, valamint a digitális készségek fejlesztése volt. Új színfoltként ebben az évben először a turisztika és az ügyvitel ágazatos diákjaink mutatkoztak be, szemléltetve azt, hogyan is tudják a szakmai tárgyak tanulása közben az informatika órákon elsajátított ismereteket alkalmazni és hasznosítani.

A részben önállóan, részben csoportmunkában elkészített prezentációk, az iskola aulájában felállított pavilonok arról tettek tanúbizonyságot, hogy komoly alkotómunka folyt a különböző évfolyamokon. A szünetekben és a tanórák alatt volt lehetősége betekintést nyerni a tanultakba a rendezvényszervezés, a titkárság, a szállodai recepció, a munkahelyi megjelenés, az asztalterítés, az utazásszervezés területén a hozzáértő diáktársaknak.

Meghívott vendégként a Dunamenti Szent Orbán Borrendből Králl István nagymester és Neichl Mihály borász mutatta be az érdeklődő tanulóknak a borász mesterséget.

Bízunk benne, hogy ebben a két napban mindenki talált olyan digitális módszert, prezentációs technikát, amely hozzájárult digitális kompetenciájuk fejlesztéséhez.

Dunaújvárosi SZC

RUDAS

Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma

2400 Dunaújváros, Római körút 47-49.
titkar@rudas.hu
Porta: +36-25/510-280 4-es mellék
Iskolatitkár: +36-25/510-280 1-es mellék
Kollégium: +36-25/510-280 5-ös mellék