TANKÖNYVOSZTÁS

2020. augusztus 24.
Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

TANKÖNYVOSZTÁS

Ideje: Minden évfolyam számára 2020. szeptember 1.

 

 

Helye: A 9-12. évfolyam minden tanulója az osztályfőnök vezetésével a tanteremben veszi át a tankönyvcsomagot, majd a tartalom ellenőrzését követően írja alá az átvételi elismervényt.

 

TÁJÉKOZTATÁSUL

1. A Kormány 1092/2019 (III.8.) határozata alapján a 2020/21-es tanévtől a nappali tagozaton tanuló 1-16. évfolyam diákjai térítésmentesen kapják a tankönyveket használatra az iskolai könyvtár állományából.

Ezekbe a könyvekbe írni, aláhúzni, szövegkiemelőt használni nem szabad. Kivételt képeznek a munkafüzetek, munkatankönyvek, ezek a tanulóké, ezekbe írhatnak.

A használatra kapott könyvek egy része újonnan vásárolt tankönyv, másik része már diák/ok által használt. A tankönyvek az iskola tulajdonát képezik. Amennyiben a tanuló megrongálja, nem rendeltetésszerűen használja, vagy elveszíti, köteles egy új könyvet leadni az iskolai könyvtárban.

2. A pótrendelés határideje: 2020. szeptember 14. E dátum után pótrendelést már nem áll módunkban leadni.

3. Egyéni tankönyvrendelés: A KELLO Webáruházban, egy regisztráció után lehetőség van bármilyentankönyv (és iskolai kellék stb.) online vásárlására. További információ: http://webshop.kello.hu/

 

Eredményes tanévet kívánunk!

 

a Rudas iskola vezetése

 

Dunaújvárosi SZC

RUDAS

Közgazdasági Technikum és Kollégium

2400 Dunaújváros, Római körút 47-49.
titkar@rudas.hu
Porta: +36-25/510-280 4-es mellék
Iskolatitkár: +36-25/510-280 1-es mellék
Kollégium: +36-25/510-280 5-ös mellék