Beiskolázás gyakori kérdések

2020. november 21.
GYAKORI KÉRDÉSEK!
Új kérdésekért/válaszokért kérjük frissítse az oldalt!

Kérdéseiket várjuk
e-mailben: vezetoseg@rudas.hu
telefonon/smsben: 06704002650

 

 • Van e túljelentkezés az ágazatoknál?

Igen vannak ágazatok, ahol nem tudunk minden jelentkezőt felvenni. Ez elsősorban a fél osztályban indított turisztika-vendéglátás ágazaton. Azt javasoljuk, hogy ha az intézményünkben gondolkodnak, akkor több ágazatot jelöljenek meg.

 • Milyen pontszámmal kerülhet be a gyermekem az informatika és távközlés ágazatra?

Nem tudjuk ezt pontosan megmondani. Minden évben változó. Tanuljon a diák és a jelentkezési lapján, az első helyen jelölje meg az adott ágazatot!

 • Gyermekem mindenképpen a Rudas iskolába szeretne járni. Mit tegyünk?

Ebben az esetben több ágazatot is jelöljenek meg, ami érdekli a gyermeket. Az ágazatok felsorolásakor viszont ügyeljenek arra, hogy a legjobban kedvelt legyen legelöl és utána a többi.

 • Az informatika tagozat szoftver vagy hardver irányultságú? Mennyire jó választás olyan diáknak, aki a BME-re szeretne továbbtanulni?

Az informatika tagozat vegyes irányultságú, a programozás elsősorban szoftver irányultságú, a hálózati szakemberképzés része pedig hardver irányultságú. A BME-en szükség van programozási ismeretekre, amelyet nálunk erősen megalapoznak, matematikát és fizika tantárgyakat pedig tanulhatja közép- és emelt szinten is. A technikusi vizsga iskolánk ezen ágazata műszaki szempontból jó alapot adhat a továbbtanuláshoz.

 • Hány idegen nyelvet fognak tanulni a diákok a turisztika-vendéglátás ágazaton?

A technikumi osztályokban kötelező idegen nyelv száma 1, de az évek során esetleg szabadsávok keretében választhat majd második idegen nyelvet. Az intézményünkben tanított idegen nyelvek: angol, nyelv, német nyelv, orosz nyelv.

 • A felvételi lapot nekünk szülőknek kell-e az Önök intézményébe eljutatni?

Amennyiben általános iskola végzős diákja a gyermeke akkor nem, ezt a folyamatot az általános iskolák végzik. Ha kisgimnáziumba jár a gyermeke, akkor igen ez a feladat szülőé.

 • Mit jelent a sportolóknál Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat és Pályaalkalmassági vizsgálat szükségessége?

A sport ágazatnál a foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat az iskolaorvos által végzett egészségügyi vizsgálatot jelent. Ez alapján megbizonyosodunk, hogy semmilyen egészségügyi probléma, rendellenesség nem áll fenn a sport ágazatra jelentkezett diáknál.

Pályaalkalmassági vizsgálat egy fizikai alkalmassági vizsga feladatot jelent, amit intézményünk állít össze azzal a megkötéssel, hogy a megjelölt sportágakhoz kapcsolódó feladatoknak megfelelően kell mérniük az illeszkedő motoros képességek és sportági technikák szintjét.

 • Nehéz a Gazdálkodás és menedzsment ágazat Pénzügyi-számviteli képzése?

Többféle gazdasági tantárgyat fognak tanulni. Szükség van a logikus gondolkodásra és a számolás szeretetére. Több gazdasági tantárgy: pénzügy, számvitel adózás épít a logikus gondolkodásra és számolási képességre. Ha rendszeres a tanulás, akkor minden rendben lesz.

 • Mikor kezdődik és fejeződik be a tanítás az iskolában?

7,45-kor kezdődik a tanítás első órával, és a hetedik órának 14,10-kor van vége. Előfordul, hogy 0. óra is van, melynek kezdési ideje 7,10. vagy 8. óra, aminek 15,00-kor van vége.

 • Van-e ebédszünet az iskolában?

Diákjaink bármelyik szünetben ehetnek. Két alkalommal több idő van az étkezésre. Ez a 11,15-11,35-ig, illetve a 12,20-tól 12,35-ig terjedő időszak.

 • Milyen tantárgyakat tanulnak a vállalkozói ügyviteli ügyintézők?

Gazdasági és jogi alapismeretek, kommunikáció, digitális alkalmazások keretén belül: tízujjas vakírás, szövegszerkesztés, táblázatkezelés, hivatalos levelek fogalmazása, statisztika, banki ismeretek, könyvvezetés, adózási ismeretek, titkári ügyintézés, ügyfélszolgálati kommunikáció.

 • Milyen munkakör betöltésére jogosít a vállalkozási ügyviteli ügyintéző végzettség?

Több területen is lehet munkát vállalni ezzel a végzettséggel. Pl. gépíró, szövegszerkesztő, titkárnő, humánpolitikai adminisztrátor, iratkezelő és irattáros, konferencia- és rendezvényszervező, bérelszámoló, pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor.

 • Mennyire erős a matematika tantárgy követelménye az iskolában?

A Rudasban folyó képzés közül a gazdálkodás és menedzsment ágazat pénzügyi-számviteli képzése, valamint az informatika és távközlés ágazat támaszkodik a biztos matematikai alapokra. Szorgalommal azonban minden hiányosság pótolható.

 • Lehet-e idegen nyelvet váltani:

Azt szoktuk javasolni, hogy mindenki az általános iskolában tanult nyelvet folytassa. Az informatika és távközlés ágazatban tanuló diákok csak az angol nyelvet vehetik fel a 9-10. évfolyamon, mert a szakma nyelve az angol.

 • Ha az ágazati szakma mellett más területen van tovább tanulási célja a diáknak, van-e lehetősége erre felkészülni.

Igen, a 11. évfolyamtól kezdve felmérjük a tanulói igényeket, s a szabadon választható órakeret megtervezésénél a diákok továbbtanulási, munkába állási szándékait is figyelembe vesszük.

 • Mi alapján lehet bekerülni a kollégiumba, és mennyibe kerül havonta az ellátás?

A kollégium 200 férőhelyes (fele-fele arányban a lányok és fiúk). Jelenleg 80 %-ban kihasznált. Elsősorban a centrumos diákokat vesszük fel, tehát a bekerülés szinte biztos. Jelentkezési lapot kell kitölteni a sikeres felvételi után. Maga a szállás ingyenes, az étkezésért kell fizetni nagyon kedvezményes térítési díjat, de ez önkéntes.

 • A gyakorlati képző helyeket az iskola biztosítja, vagy a szülőknek kell találni?

Az iskola felajánl duális partnereket, illetve saját gyakorlatot is szervez, de ha valakinek van élő kapcsolata, amelyik hivatalosan is elfogadott (akkreditált), akkor a gyakorlat ott is teljesíthető, szerződéses kereteken belül. Ez 11. évfolyamtól válik igazán fontossá, addig még sok minden alakul ezen a területen is.

 • Mi a különbség a Bánki és a Rudas Informatika-távközlés ágazati képzései között?

A 10. évfolyamos alapvizsgáig semmi lényeges. Ezután elválik a tényleges szakmai képzési irány. Mi az üzemeltetés, a Bánki a programozás felé orientál. A technikusi végzettség lesz más. Vagyis a 10. évfolyam után még átjárható a két iskola.

 • Szükséges-e a sport ágazatnál a versenyzői igazolás, aktív sportolás?

Nem. Ide olyan fiatalokat várunk, akik érdeklődnek a sport irányítási területei (edző, testnevelő, szervező) iránt, és hosszabb távon is el tudják magukat képzelni ezeken a pályákon. Természetesen ezek a kérdések egy sportoló esetében napi szinten jelennek meg, és a gyakorlati ismeretek is nagyobbak, de nem jelentenek kizárólagos előnyöket.

 • Kapnak-e ösztöndíjat a Rudasban tanuló diákok?

Igen. A jelenlegi jogszabályok alapján minden leendő 9. évfolyamos tanuló ösztöndíjban részesül tanulmányai befejezéséig. Ennek mértéke az évfolyamtól, ágazattól, külső partnertől függően 8.000 Ft-tól 100.000 Ft feletti összegig terjedhet havonta.

 • A szobabeosztásnál figyelembe veszik-e a gyermekek kérését?

Ha van rá mód, természetesen figyelembe vesszük a tanulók kéréseit, megválaszthatja lakótársait.

 • Járhat-e a gyermekem olyan edzésre, ami a lakhelyén van?

Igen, a szülővel egyeztetve elengedjük edzésre meghatározott időpontokban.

 • Lehet-e másik szobába költözni tanév közben?

Igen, ha minden érintett egyetért, akkor át lehet költözni másik szobába.

 • Hétvégén van-e lehetőség a kollégiumban maradni?

Csak a sportolók maradhatnak, akiknek meccsük/versenyük van, és ezt előre jelezték. Iskolai program (pl. szalagavató, ballagás, iskolahét) esetén szintén benn lehet maradni, egyébként ajánlott a hazautazás.

Dunaújvárosi SZC

RUDAS

Közgazdasági Technikum és Kollégium

2400 Dunaújváros, Római körút 47-49.
titkar@rudas.hu
Porta: +36-25/510-280 4-es mellék
Iskolatitkár: +36-25/510-280 1-es mellék
Kollégium: +36-25/510-280 5-ös mellék