A felvételi menete

2021. február 25.
A felvételi menete, pontszámítás

1. Felvételi vizsga

 

Intézményünk az elmúlt évekhez hasonlóan nem tart írásbeli felvételi vizsgát. A technikumi képzésre jelentkező tanulók felvételi pontszámát az általános iskolából hozott tanulmányi eredményekből képezzük.

 

2. Felvételi pontszám kiszámítása

 

2.1. A felvételi pontszám az általános iskolából hozott pontszámok alapján kerül meghatározásra. A hozott pontok az 5., 6., 7. évfolyamon szerzett, a tanuló év végi bizonyítványában szereplő matematika, magyar nyelv, irodalom, történelem, idegen nyelv tantárgyak érdemjegyeiből, valamint ugyanezen tantárgyak 8. évfolyamon szerzett, első félévi tanulmányi értesítőjében szereplő érdemjegyeiből tevődnek össze. Az osztályzatok összege így maximálisan 100 pont lehet.

 

2.2. Az a tanuló, aki nem rendelkezik minden felvételi tárgyból érdemjeggyel, azokból a jegyekből szerzi a hozott pontszámot, amelyekkel a felsoroltak közül rendelkezik. Az érdemjegyei alapján szerzett pontjaiból arányosítással kell megállapítani a hozott pontszám végső értékét.

 

3. A felvételi rangsor kialakítására vonatkozó szabályok

 

3.1. Azonos pontszámú tanulók esetében a felvételi rangsorban előnyt élvez a halomozottan hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű (SNI), vagy beilleszkedési, tanulási és magatartási problémával (BTM) rendelkező tanuló. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvétele után a további felvételi kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni azokat a jelentkezőket, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen található, ahol az iskola székhelye vagy telephelye, feladatellátási helye található.

 

3.2. Két azonos hozot pontszámú, technikumi képzésre jelentkezett tanuló közül előnyt élvez az a tanuló, akinek az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi magyar nyelv osztályzatainak összege magasabb.

 

3.3. Ha a két tanuló 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi magyar nyelvi osztályzatainak összege egyenlő, előnyt élvez az a tanuló, akinek az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi irodalom osztályzatainak összege magasabb.

 

3.4. Ha a két tanuló 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi irodalom osztályzatainak összege egyenlő, előnyt élvez az a tanuló, akinek az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi matematika osztályzatainak összege magasabb.

 

3.5. Ha a két tanuló 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi matematika osztályzatainak összege egyenlő, előnyt élvez az a tanuló, akinek az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi történelem osztályzatainak összege magasabb.

 

3.6. Ha a két tanuló 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi történelem osztályzatainak összege egyenlő, előnyt élvez az a tanuló, akinek az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi idegen nyelv osztályzatainak összege magasabb.

 

4. Szóbeli felvételi

 

A felvételi eljárás folyamán intézményünkben nincs szóbeli felvételi vizsga, felvételi elbeszélgetés egyetlen ágazaton sem.

 

5. A felvételi eljárás időrendi áttekintése

 

A középfokú felvételi eljárás időrendi áttekintését a

 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2020/Felveteli_eljaras_idorend_20201210.pdf

 

menüpont alapján találhatják meg az érdeklődők.

 

6. Felvételizők orvosi vizsgálata

 

Intézményünkben a sport, ügyvitel és turisztika ágazaton kell orvosi alkalmassági vizsgálaton részt venni a jelentkezőknek.

 

A vizsgálatra a tanév folyamán, a felvételi eredményének kihirdetése után május hónapban kerül sor. A diákokat a vizsgálat helyéről és idejéről április 30-áig értesítjük névre szóló levélben.

Dunaújvárosi SZC

RUDAS

Közgazdasági Technikum és Kollégium

2400 Dunaújváros, Római körút 47-49.
titkar@rudas.hu
Porta: +36-25/510-280 4-es mellék
Iskolatitkár: +36-25/510-280 1-es mellék
Kollégium: +36-25/510-280 5-ös mellék