Ballagás online módra

2021. május 5.
Ebben az évben is online ballagásban volt része iskolánk végzőseinek. Az ünnepi műsor kedves rudasos életképekkel indult, amely vidám emlékeket idézhetett „ballagó diákjainkban” és az osztályfőnökökben.

A Halott Pénz slágere már üzenet értékkel bírt, mely után Szemenyei István igazgató úr köszöntötte a Rudas végzős diákjait. Legfontosabb gondolatként emelte ki, hogy „lehajtott fejjel nem lehet élni, mint ahogy lekötözött szárnyakkal sem lehet repülni.” Ünnepi köszöntőjében elmondta, hogy az elmúlt időszakban a „virtuális találkozások, online órák és beszélgetések nem pótolhatták egy osztályterem hangulatát, a folyosók nyüzsgését, a Rudas-hét kavalkádját. Összenőtt életünk legfontosabb élményeitől fosztott meg bennünket a járvány: az utolsó osztálykirándulástól, a színpompás szalagavató ünnepségtől, a közös készülés izgalmától és a mai ballagás könnyes-nevetős búcsújától.” Hangsúlyozta, hogy „nem tudtuk elvégezni azt a munkát, nem tudtuk megteremteni azt a légkört, amelyek helyére teszik a középiskolás éveket, és az érettségnek nem a tudás, hanem a jellembeli oldalát határozzák meg.” A kezdő slágerhez visszakanyarodva, felhívta a figyelmet, hogy „Soha nem szabad feladni! A remény mindig mutatja magát. Megtalálhatod egyedül, de még jobb társakkal együtt megragadni, és soha el nem engedni, akárcsak önmagadat.” Majd megidézve a „félig telt pohár” tartalmát felvillantotta iskolai éveik megvalósult állomásait: „a gólyatábor és beilleszkedés izgalmát, az első igazi barátságok szerelmek varázsát, a hazai és a határon túli kirándulások látnivalóit, az elképzelt sporteseményeket, fellépéseket, Rudas-heti kampányokat és a dzsemborik békés hangulatát”. Ebben a végzős évfolyamot úgy láttatta, mint „egy vidám, lüktető, kavargó színes forgatagot.” Hozzáfűzte még, hogy „az elmúlt négy évben apró ecsetvonásokkal színesre festettétek egymást. Ebbe itt-ott mi, tanárok is belekontárkodtunk, mert szerettük volna, hogy csupa remekmű szülessen. Közben mi is összekenődtünk e festékkel, amit nem lehet lemosni. Bennünk maradtok, emlékeztek végigkísér az életen, egy-egy találkozás majd megdobogtatja a szívünket.” Befejezésként a „célokhoz akaratot, a boldogsághoz társakat, a hosszú élethez jó egészséget” kívánt.

A hagyományokhoz hűen a tantestület a kiemelkedő munka elismeréseképpen a diákok munkáját kitüntetésekkel ismerte el:

  • Mosonyi Boglárka 12. c osztályos tanuló Rudas Nívódíjat,
  • Almási Nikolett 12. b osztályos tanuló Rudas Szakképzésért-díjat,
  • Papp Kitti 12. a osztályos tanuló Rudas Szakképzésért-díjat,
  • Szabó Tekla 12. c osztályos tanuló a Rudas Tanulmányi munkájáért díjat kapott,
  • Jilling Linett 12. c osztályos tanuló a Rudas Diákönkormányzatért-díjban részesült.

Könyvjutalomban részesült:

  • Keresztes Bettina Melania 12. b osztályos tanuló több éves diák sajtós munkájáért,
  • Somogyi Anna 12. c osztályos tanuló több éves gólyatábori csoportvezetői tevékenységéért,
  • Tardi Marcell 12. c és Vámosi Balázs 12. d osztályos tanulók több éves stúdiós munkájukért.

Gratulálunk valamennyi díjazottunknak!

Szinte a teljes kilencedik évfolyam - átérezve az elmaradt ballagás hangulatát - mintegy sorstársként kívánta emlékezetessé tenni ezt a napot a felsőbb éveseknek. A feldíszített osztályterem, a ballagókhoz intézett versek és dalok a búcsút közvetítették az online térben.

Természetesen nem maradtak el az osztályfőnökök útravalóként szánt intelmei sem, kedves, óvó szavai tanítványaiknak.

Kollégiumunk nevelőtanárai is elköszöntek diákjaiktól egy szeretetteljes filmmel, mely a négy év legemlékezetesebb kollégiumi pillanatait örökítette meg búcsúzó lakóinak.

Valamennyi végzős diákunknak eredményes érettségit és boldog életet kívánunk!

Dunaújvárosi SZC

RUDAS

Közgazdasági Technikum és Kollégium

2400 Dunaújváros, Római körút 47-49.
titkar@rudas.hu
Porta: +36-25/510-280 4-es mellék
Iskolatitkár: +36-25/510-280 1-es mellék
Kollégium: +36-25/510-280 5-ös mellék