SPORTSZERVEZETEK VEZETŐI A RUDASBAN

2017. október 9.
A Rudas Iskola négy évvel ezelőtt hiánypótló ágazat beindítására kapott engedélyt. A megyében két intézmény indíthatott sport ágazatú szakgimnáziumi osztályt. A sikeres aktív sportolók nem csupán elméleti ismereteket szereznek az ágazati képzés keretein belül, hanem intézményünk ígéretéhez híven egyéni tanrendet is összeállítunk az osztályba felvételt nyert sikeres sportolók számára. Ez hatalmas szervezést jelent mind a Rudas, mind pedig a sportszervezetek részéről.

Iskolánk már hagyományosan a tanév megkezdését követően - félévente legalább egy alkalommal - egyeztet a sportszervezetek vezetőivel. A 20107/18-as tanév első találkozóján minden sportszervezet képviseltette magát. A téma 2017. október 4-én az volt, hogy tudott-e az órarend alkalmazkodni az edzési időpontokhoz, tudják-e az aktív sportolók maradéktalanul látogatni a szakórákat, milyen változtatással lehet elkerülni az óralátogatás alóli felmentéseket.

Szemenyei István igazgató úr a fentiek mellett ismertette az intézmény éves munkatervét, különös tekintettel azokra az eseményekre, amelyeken az aktív sporttevékenységet folytató tanulóinak is részt kell vennie. A tanácskozás most is együttműködő légkörben zajlott, így több órarendi és programütközést sikerült konstruktívan megoldani.

Dunaújvárosi SZC

RUDAS

Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma

2400 Dunaújváros, Római körút 47-49.
titkar@rudas.hu
Porta: +36-25/510-280 4-es mellék
Iskolatitkár: +36-25/510-280 1-es mellék
Kollégium: +36-25/510-280 5-ös mellék