SZC logo

Dunaújvásosi Szakképzési Centrum

OM kód: 203034/009 | 2400 Dunaújváros, Római körút 47-49.

Intézmény logo

Dunaújvárosi SZC Rudas Közgazdasági Technikum és Kollégium

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA
Széchenyi 2020

Történet

RUDAS TÖRTÉNETE

TörténetTörténetTörténet

A hatvanas évek közepén Dunaújváros egyetlen középiskolája a gimnázium volt. 1964-től itt kapott helyet egy, majd két (számviteli-gazdálkodási és ügyviteli-technikai) közgazdasági szakközépiskolai osztály. 1968/69-ben közös irányítás alá vonták, majd ideköltöztették az 1960/61-es tanévben alakult, és addig önálló intézményként működő gépíró és gyorsíró iskolát. A város ipari üzemeinek szakember-utánpótlása céljából 1969-ben új középiskola nyitotta meg kapuit, a későbbi Bánki Donát Szakközépiskola.

A Münnich Ferenc Gimnázium és Szakközépiskolában így lehetővé vált a kétműszakos oktatás megszüntetése. 1970-ben a "szabaddá vált" délutáni műszak lehetőségét kihasználva a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző Iskola költözött be a gimnáziumba, amely 1962-től a Tűzoltólaktanya 2. emeletén működött. Mindkét középiskola túlzsúfolt és heterogén összetételű volt, így egy megyei és egy városi szintű döntés értelmében új középiskola építése kezdődött a Castrum városrészben 1973/74-ben. 1975. szeptember 1-jén Polinszky Károly akkori oktatási miniszter ünnepélyes keretek között avatta fel az új intézményt, a mai Rudast. Neve Közgazdasági Szakközépiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző Iskola Gyors- és Gépíró Iskola lett.

Az épülő iskola és kollégiumAz indulás nehézségeit fokozta, hogy a tanévkezdésre 2 tanterem nem készült el, így az építőipari munkálatok még év végéig folytak az épületben. Ezen kívül a Városi Tanács VB. döntése alapján 3 tantermet a Petőfi Sándor általános Iskola alsótagozatos osztályai számára kellett biztosítani. Az első tanévet több mint 700 tanuló (24 tanulócsoport), 26 főállású pedagógus és 27 külső óraadó kezdte meg Oláh Jánosné igazgató vezetésével. Az iskola udvara még sokáig felvonulási terület volt, ahová sportpályákat terveztek.

A tanulóifjúság az első perctől kezdve évekig délutánonként, hétvégeken, tanítási szünetekben rengeteg társadalmi munkát végzett. Mozgalom is indult "Egy nap az iskoláért" címmel: az őszi mezőgazdasági munkák során éveken keresztül egy napi keresetüket az iskolának ajánlották fel a diákok és a tanárok. Már az első tanévtől kezdve diákjaink eredményesen képviselték iskolánkat a különböző tanulmányi, sport- és kulturális versenyeken.  

Az első évek az otthon- és hagyomány- teremtéssel teltek. Az iskolahét a fordított nappal, a diákönkormányzat rendezvényei, a sikeresen mozgósító DSK ma is a féltett értékek közé tartoznak. Emellett a szakmai mércét is sikerült magasra emelni, amit az első évektől folyamatosan "szállított" versenyeredmények is igazolnak. Néhány év alatt sikerült jó hangulatú, alkotó légkörű szakközépiskolát teremteni a Rudasból.

A mai napig jellemző színes diákélet alapjait is első diákjaink rakták le. 1975-ben megalakult az irodalmi színpad, amely az ünnepi műsorok, iskolai ünnepségek színvonalassá tételében játszott szerepet. 1978-ban az irodalmi színpad diákszínpaddá (később RUDI néven) alakult át, és minden évben újabb és újabb produkciókkal örvendeztették meg a diákságot, a városi rendezvényeken, majd a megyei versenyeken is sikert sikerre halmoztak. énekkarunk többszöri átalakulás után a 80-as évek közepén vált ismertté és szakmailag elismertté. 1976/77-ben rendezték meg a diákok az első iskolahetet, amelyen fordított nap, nyilvános szakköri ülések, baráti találkozók, sportrendezvények szerepeltek.

Az iskolaudvar - már majdnem készAz 1977/78-as tanévben alakult meg az Iskolai Diáktanács. A csak "hosszúnevű iskola"-ként emlegetett intézmény hosszas előkészítő munka után 1979. november 24-én Rudas László nevét vette fel. Addigra előbbi gazdasági, majd pedagógiai integrációra került sor az iskola és a kollégium között. Hivatalos elnevezésünk így ugyan hosszabb lett, de akkortól már egyre gyakrabban nevezték iskolánkat Rudasnak. Első nagyobb rendezvényünk az 1979/80-as tanévben a körzeti gépíró- és gyorsíróverseny volt öt megye részvételével.

A hetvenes évek közepétől fokozatosan bevezetett új tantervek a kereskedelmi és vendéglátóipari szakmákban megnövelték az elméleti órák számát, így egyre nagyobb szükség volt a gyakorlati oktatás korszerűsítésére. 1981 őszén az érintett vállalatok és a város segítségével elkészült a várva várt élelmiszer és a vendéglátó oktató kabinet, amelyet az iparcikkeladók oktató kabinetje követte. 1981-ben a vendéglátós szakmunkástanulók gasztronómiai Klubot hoztak létre. 1982/83-ban rátérhettünk az ötnapos munkarendre. 1983/84-ben újra beindult a kereskedelmi szakközépiskola, amely gyorsan népszerűvé vált. 1983 májusában kaptuk meg az első HT 1080-Z típusú személyi számítógépet, így a számítástechnika oktatása mellett megkezdődhetett a személyi számítógép programozási ismereteinek oktatása előbb szakköri, majd tanórai keretek között. Hamarosan elkészült az első számítógépterem is. írógépparkunk is állandóan modernizálódott, jelenleg már számítógépen tanulják (egyes csoportok német vagy angol nyelven) a gépírást. Számítógépparkunk állandóan bővül és korszerűsödik.

A kilencvenes évek közepén a világbanki projektnek köszönhetően modern számítógépek és audiovizuális eszközök állnak rendelkezésünkre az oktatómunkában és az ügyviteli munkában. 1984/85-ös tanévben az intézmény tízéves fennállását ünnepeltük. évkönyvet készítettünk, iskolánk és névadónk életét bemutató kiállítást rendeztünk, pályázatokat hirdettünk, megalapítottuk a Rudas emlékplakett kitüntetést, útjára indult a Rudas-gála. A Szakma Kiváló Tanulója verseny országos döntőjét a kereskedelmi szakmákban városunkban rendeztük meg. A jubileumi tanévben a tantestület létszáma a kollégiumi nevelőkkel együtt 53 fő volt. A tanulólétszám elérte a 800 főt, a kollégium lakóinak száma meghaladta a 200 főt. A nappali tanulócsoportok száma 24, ebből 8 közgazdasági, 2 kereskedelmi szakközépiskolai, 2 gép-gyorsíró szakiskolai, 9 kereskedő, 3 vendéglátóipari szakmunkásképző osztály. 1985/86-ban új köntösben, új tartalommal, új néven jelent meg iskolaújságunk a Radír (ma Túró Rudi a neve), amelyet a Magyar Rádió a sok diákújság közül az egyik legjobbnak tartott, és közel fél órás összeállítást sugárzott a Petőfi adó az újság anyagából.

Az 1986/87-es tanévet záró iskolagyűlést az újonnan üzembe helyezett zárt láncú tévén helyszíni adásként közvetítettük a tantermekbe.

1988/89-ben indult a számítástechnikai programozó és könyvelői kísérleti ágazat. Az iskola és a kollégium épülete egyre szűkebbé vált. A pincétől a padlásig már eddig is minden lehetőséget kihasználtunk. A 3. emeleti folyosóból leválasztva két szükségtantermet alakítottunk ki és a szomszédos Gárdonyi Géza általános Iskola 3 tantermet bocsátott rendelkezésünkre. Ebben az évben megfogalmazódott, hogy intézményünk megérett a profiltisztításra, szükség lenne épületet biztosítani a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakmunkásképző Iskolának. Tanév végén a közgazdasági középiskolák igazgatói számára országos értekezletet rendeztünk, ahol kollégáink is beszámoltak az intézményben folyó iskolai kísérletek tapasztalatairól. Az 1988/89-es tanév végén megtörtént az intézmény kettéválása, a következő tanévben a közgazdasági szakközépiskolai és gép- gyorsíró szakiskolai osztályok maradtak a Rudasban. A kereskedelmi szakközépiskolai osztály is az új intézményben folytatta munkáját, nálunk viszont 1990/91-ben integrált pénzügyi-számviteli és külkereskedelmi ügyintéző szakon indult meg az oktatás. Ezen utóbbi szakon még a következő tanévben iskoláztuk be a tanulókat. 1991/92-ben végzett az utolsó gépíró és gyorsíró szakiskolai osztály, és így alakult ki a jelenlegi profilunkat reprezentáló Rudas Közgazdasági Középiskola és Kollégium. Ebben a tanévben a diákönkormányzat és az ifjúsági szervezet összeolvadásából megalakult a RöNK, a helyi önkormányzattól engedélyt kaptunk Diák Bt. létrehozására.

A várható oktatási szerkezetváltásra készülve kapcsolódtunk be az "Emberi erőforrások fejlesztése" világbanki programmal támogatott megújulási folyamatba. A világbanki program országos szintű előkészületében és megvalósításában iskolánk vezetői és szaktanárai úttörőmunkát vállaltak. Minden szakma- és tantárgycsoportban részt vettünk a világbanki tantervek összeállításában, a szakmai munkálatok koordinálásában, a szakmacsoportok vezetésében. 1992/93-ban kísérleti világbanki közgazdasági osztályt indítottunk, melyet a következő tanévtől az informatika és a kereskedelem-marketing osztályok követtek.

Az 1994/95-ös tanévben megkezdte munkáját intézményünk új létesítménye, a modern, európai normáknak megfelelő korszerű taniroda. Megalakult a Rudas Takarékszövetkezet. A világbanki program keretében országos tanácskozást szerveztünk a kereskedelem-marketing szakmacsoport számára. Országos konferenciát tartottunk "Diákvállalkozások-tanárvállalkozások" témakörben, amelynek központjában saját N+1 Diák Bt.-nk mutatkozott be. Kezdeményezői és szervezői voltak sportkedvelő kollégáink a Magyar Pedagógusok I. Országos Sporttalálkozójának, amelyet városunk azóta is aktív közreműködésünkkel évente szervez. Intézményünk a középiskolák rangsorában (versenyeredmények és mozgósítás alapján) I. helyezést ért el, elnyerve a "legsportosabb iskola" címet. Ettől a tanévtől kéthetente rendszeresen jelentkezik a Rudas Híradó, amely magas színvonalon működve folyamatosan jelen van minden iskolai és iskolát érintő rendezvényen. Testvériskolai kapcsolatot létesítettünk a szlovákiai Udvard község középiskolájával.

A névétől megfosztott iskolaEgy 1994-es képviselőtestületi határozat megfosztotta nevétől iskolánkat. A szülők, diákok és a tantestület kérésére az új képviselőtestület 1995-ben semmissé tette ezt a határozatot és nevünket Rudas Közgazdasági Középiskola és Kollégiumra változtatta. így 20 éves jubileumunkat többek között Rudas évkönyvvel, és Rudas-gálával ünnepelhettük. Az intézmény új igazgatója Kondor László lett, Oláh Jánosné általános igazgatóhelyettesként a kollégium vezetői tisztét látja el.

Az 1995/96. tanév kiemelkedő eseménye az országban egyedülálló tanbank átadása és birtokbavétele volt. Beindult az ötödéves (13. évfolyam) OKJ szakmai képesítést nyújtó képzés banki ügyintéző, európai üzleti asszisztens szakon. Tanulólétszámunk elérte a 600 főt. Országos vállalkozói vetélkedő szervezésébe kezdtünk. Az "Ifjú üzletemberek Vetélkedő" ma már közismert országszerte. új kezdeményezés a 3 napos zánkai iskolakirándulás, mely kétévenként visszatérő sikeres programmá vált. Röplabdás sportküldöttség indult a németország Bad Salzungenbe azzal a nem titkolt céllal, hogy német nyelvterületen testvériskolai kapcsolatot építsünk ki, diákjainknak nyelvgyakorlási lehetőséget biztosítva.

Udvardi testvériskolánkkal tovább szélesítjük és bővítjük együttműködésünket. Ebben a tanévben népes diák- és tanárküldöttség nagy szabású sporttalálkozón vett részt Udvardon. Az 1996/97-es tanévben lehetőség nyílt az internetes hálózatba csatlakozásra. A diákok és tanárok érdeklődése azóta sem csökkent iránta. Nagy sikerrel rendeztük meg a III. Országos Tanirodai Konferencia, Kiállítás és Vásárt, amely országszerte tovább öregbítette intézményünk hírnevét. Ebben a tanévben a Rudas gála mellett újdonság a jól sikerült Rudas bál, amelyen intézményünk szimpatizánsai vettek és azóta is vesznek részt.

A 13. évfolyamon új OKJ szakmai képzés - a gazdasági informatikus - indult be. Ezt követte a következő tanévben a külkereskedelmi ügyintéző szak, majd a tavalyi tanévben palettánk újabbakkal bővült: beindult a marketing és reklámügyintéző és a mérlegképes könyvelői képzés. A 100 jelentkezőre jutó nyelvvizsgázók országos listáján öt év adatait tekintve iskolánk az előkelő 16. helyen volt ebben a tanévben.

Pályázati úton az 1997/98-as tanévben ECDL vizsgaközpont címet nyertünk, amely nemzetközi számítástechnikai bizonyítvány kiadására jogosítja fel az intézményt. Felvételi eredményeink jók. A szakközépiskolák országos rangsorában - az elmúlt 5 év felvételi eredményeit tekintve - 1993-ban 10-13., 1994-ben 16-21., 1995-ben 5-7., 1996-ban 34-37., 1997-ben 11-12., 1998-ban a 14. helyet foglalja el iskolánk. Az 1998/99-es tanévben fogadtuk a viszontlátogatásra érkezett német és lengyel röplabdás sportküldöttséget.

Palotás József éremművész tervei alapján elkészültek az intézmény által alapított diák- és felnőtt kategóriájú díjak, amelyeket a tanév végén az arra érdemesek át is vehetnek. A városi közgyűlés elfogadta Kondor László igazgatói pályázatát, és újabb 5 évre kinevezte az intézmény élére.


Partnereink

SZC logo

Dunaújvásosi Szakképzési Centrum


Dunaújvárosi SZC Rudas Közgazdasági Technikum és Kollégium

2400 Dunaújváros, Római körút 47-49.

Telefon: +36 (25) 510 280

E-mail: titkar@rudas.hu

OM azonosító: 203034/009


2024Dunaújvárosi SZC Rudas Közgazdasági Technikum és Kollégium